Om Ord & Handling

Ord&Handling arbetar med förändring och kommunikation för individer, grupper och organisationer och har särskild kompetens inom kriskommunikation.

Företaget drivs av Marianne Berg som är socionom, journalist och coach och har många års erfarenhet av intern och extern kommunikation och förändringsarbete med bas i politiskt styrda organisationer. Hon har bland annat jobbat med Botkyrka kommun, Länsstyrelsen i Norrbotten och Trafikverket samt med flera EU-projekt.

Marianne är ICF-certifierad coach och processkonsult från danska Attractor och arbetar med Appreciative Inquiry (AI). Hon ingår i affärsnätverket Solid Affärscoaching och är aktiv i frivilligförbundet Criscom, kriskommunikatörerna.

Sagt om Marianne:

”Du är resultatorienterad, röda tråden är att resultat ska nås utifrån genomförd dialog med beställaren.”

”Tydlig, strukturerad, analytisk och har förmåga att göra komplicerade saker begripliga. Och modig – du vågar t.ex. närma dig och hålla fast vid frågeställningar som inte är helt bekväma.”

”Du har beslutskompetens och humor.”

Här ett urval referensuppdrag:

Tf kommunikationsstrateg Trafikverket Region Stockholm, april-juni 2016.

Kommunikationsansvarig för förändringen av trängselskatten, Trafikverket september 2015-februari 2016

Tf kommunikationschef på Länsstyrelsen i Norrbotten våren 2015.

Underkonsult åt WSP i arbetet med kommunikation av samråden för nya tunnelbanan 2014.

Kommunikatör på samhällsbyggnadsförvaltningen i Botkyrka kommun, 2013-2014.

Konsultstöd för att ta fram och införa ny organisation för kriskommunikation på Trafikverket, 2010-11.

Coaching av team och nyckelpersoner åt bland annat Norrbottens läns landsting, Kalix kommun, Försvarsmakten och Sveriges Radio sedan 2010.

Arbete med kriskommunikation åt bland annat Sigtuna kommun, Norrbottens läns landsting och Länsstyrelsen Norrbotten.

 

Här kan du läsa en mer fullständig CV (pdf): cv feb 2016