Tjänster

Kommunikation

Kommunikation

Tydlig kommunikation är viktig nästan jämt.

Står organisationen inför förändringar som kräver engagemang från alla?

Vet medarbetarna om vad som händer internt innan det står i tidningen?

Är ni tydliga med vad ni vill berätta för omvärlden? 

Kommunikation är A och O i en effektiv verksamhet. Men kommunikation handlar inte bara om vilka kanaler ni ska använda, utan också om att ni bestämmer er för vad ni vill ha sagt och hur ni ska säga det. Det krävs också kommunikativa ledare som kan lyssna till viskningarna i organisationen.

Ord&Handling kan hjälpa er organisation med:

  • att ta tempen på ert informationsklimat
  • att göra era ledare mer kommunikativa
  • enkel och handfast planering av kommunikation

Nu erbjuder vi också 100-dagarschefen – en smidig och kostnadseffektiv interimslösning på kommunikationssidan.

Kris och kriskommunikation

Kris

”You always have to be prepared, but you never know for what.” (Bob Dylan)

Hur förberedda är ni på kriser i verksamheten?

Klarar ni att kommunicera på ett effektivt sätt till medarbetare, anhöriga och media för att förmedla er bild av krisen?

Kraven ökar hela tiden på arbetsgivare och organisationer att klara ledning, psykosocialt stöd och kommunikation vid en krishändelse.

Har ni en aktuell plan och – handen på hjärtat – hur länge var det sedan ni övade sist?

Ord&Handling har många års erfarenhet av arbete med krisberedskap och  kriskommunikation, både inom offentlig verksamhet och näringslivet.

Ord&Handling kan hjälpa er organisation med: