Kommunikation

Kommunikation

Tydlig kommunikation är viktig nästan jämt.

Står organisationen inför förändringar som kräver engagemang från alla?

Vet medarbetarna om vad som händer internt innan det står i tidningen?

Är ni tydliga med vad ni vill berätta för omvärlden? 

Kommunikation är A och O i en effektiv verksamhet. Men kommunikation handlar inte bara om vilka kanaler ni ska använda, utan också om att ni bestämmer er för vad ni vill ha sagt och hur ni ska säga det. Det krävs också kommunikativa ledare som kan lyssna till viskningarna i organisationen.

Ord&Handling kan hjälpa er organisation med:

Nu erbjuder vi också 100-dagarschefen – en smidig och kostnadseffektiv interimslösning på kommunikationssidan.