Kris och kriskommunikation

Kris

”You always have to be prepared, but you never know for what.” (Bob Dylan)

Hur förberedda är ni på kriser i verksamheten?

Klarar ni att kommunicera på ett effektivt sätt till medarbetare, anhöriga och media för att förmedla er bild av krisen?

Kraven ökar hela tiden på arbetsgivare och organisationer att klara ledning, psykosocialt stöd och kommunikation vid en krishändelse.

Har ni en aktuell plan och – handen på hjärtat – hur länge var det sedan ni övade sist?

Ord&Handling har många års erfarenhet av arbete med krisberedskap och  kriskommunikation, både inom offentlig verksamhet och näringslivet.

Ord&Handling kan hjälpa er organisation med: